Anar al contingut principal Et molesten les animacions?

Política de videovigilància i control d’accés de la Fundació Agbar

Aquesta política descriu el tractament que du a terme la Fundación Agbar de les dades de caràcter personal recollides a través de les càmeres de videovigilància i dels llocs i dispositius de control d’accés a les instal·lacions de la Fundació Agbar.

 

I. Qui és el responsable de les dades recollides?

El responsable de les dades de caràcter personal és la Fundació Agbar, amb domicili social a la carretera de Sant Joan Despí, 1, 08940 Cornellà de Llobregat.

En cas que tingui algun dubte o consulta en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal, posi’s en contacte amb la nostra delegada de protecció de dades (DPO) a l’adreça electrònica dpofundacioagbar@agbar.es. La DPO és l’encarregada de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades i les polítiques de privacitat en relació amb els tractaments fets per la Fundació Agbar, inclosos els relacionats amb la videovigilància i el control d’accés a les instal·lacions de la Fundació Agbar.

 

II. Per a què utilitzem les seves dades personals?

Recollim diferents dades personals, que trobarà detallades a l’apartat següent, amb la finalitat principal de garantir la seguretat de les nostres instal·lacions i, en particular:

• Les dades recollides mitjançant el sistema de videovigilància són tractades per garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben a les nostres instal·lacions.
• Les dades recollides mitjançant els nostres sistemes de control d’accés són tractades per:

 • Facilitar l’accés a les oficines, zones de treball i àrees restringides.
 • Assignar la targeta d’accés corresponent.
 • Portar un control de les entrades que fan el personal extern i els visitants.
 • Garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben a les nostres instal·lacions.

 

III. Quin tipus de dades personals tractem?

 • Dades identificatives (nom, DNI, empresa a la qual pertany, persona a qui visita, etcètera). Li demanarem aquestes dades quan es presenti al taulell de recepció per atorgar-li una targeta de visita i pugui accedir a les instal·lacions.
 • Dades generades per la seva targeta d’accés. Cada vegada que passi la targeta pel torn d’accés quedarà emmagatzemada l’hora d’entrada o sortida.
 • Enregistraments de vídeo. Mentre sigui dins del camp de gravació de les càmeres de videovigilància instal·lades al nostre edifici, la seva imatge pot ser gravada. No hi ha cap càmera oculta. Totes les càmeres estan senyalitzades.

 

IV. Legitimitat del tractament

Tractem les seves dades personals segons l’interès públic de la Fundació Agbar a mantenir la seguretat de les seves instal·lacions, i la dels béns i les persones que s’hi puguin trobar.

 

V. Amb qui compartim les seves dades?

A les seves dades, hi podran accedir les empreses amb qui tinguem subcontractats serveis de recepció i seguretat, així com serveis de manteniment tècnic de les nostres càmeres de videovigilància i torns d’accés. La Fundació Agbar s’assegura que el corresponent proveïdor, que presta aquest tipus de servei, compleixi la normativa de protecció de dades, que li resulta al seu torn directament aplicable per la seva condició d’encarregat del tractament.

No es comunicaran dades a tercers, excepte per obligació legal. En cas que detectem que s’ha produït un incident de seguretat o tinguem indicis de la comissió d’algun delicte (robatori, destrossa de material, agressió a persones, etcètera), les dades recollides per les nostres càmeres de videovigilància i sistemes de control d’accés es posaran a disposició de les forces i cossos de seguretat de l’Estat o dels jutges i tribunals competents.

 

VI. Durant quant de temps conservem les seves dades?

Les dades recollides se suprimiran en un termini màxim de 30 dies (a comptar des del moment del registre). Excepcionalment, la Fundació Agbar conservarà una còpia de les dades durant un termini superior quan s’hagi produït un incident de seguretat o hi hagi indicis de comissió d’algun delicte (per exemple, un robatori).

 

VII. Els seus drets

La normativa vigent de protecció de dades li reconeix diferents drets:

 • Dret d’accés a les seves dades i a obtenir-ne una còpia.
 • Dret de supressió o rectificació.
 • Dret a la limitació del tractament.
 • Dret d’oposició.
 • Dret a la portabilitat de les dades que ha facilitat.

Si us plau, tingui en compte que, encara que pugui exercir qualsevol dels drets anteriors, les característiques especials del tractament regulat en aquesta política no ens permeten respondre positivament a la seva petició en tots els casos. Per exemple, no podem rectificar un enregistrament de videovigilància o un log o registre d’accés en el qual es mostra automàticament l’hora d’entrada a les nostres instal·lacions.

La Fundació Agbar reconeix, a més, el seu dret a presentar una queixa davant la DPO en cas que consideri que s’ha fet un tractament incorrecte de les seves dades de caràcter personal. La queixa s’investigarà de forma confidencial i rebrà una resposta de la nostra DPO.

Per exercir els seus drets, contacti amb nosaltres a través d’aquests mitjans:

 • Dirigint una carta per correu postal a l’adreça carretera de Sant Joan Despí, 1, 08940 Cornellà de Llobregat, o bé mitjançant un correu electrònic a l’adreça fundacioagbar@agbar.es.

En tot cas, com a persona afectada o interessada, pot presentar les reclamacions que consideri oportunes davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).