Anar al contingut principal Et molesten les animacions?

Avís legal de la pàgina web del Museu de les Aigües

Titularitat de la pàgina web

El responsable d’aquesta pàgina web és la Fundació Agbar, fundació privada subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, amb domicili a la carretera de Sant Joan Despí, número 1, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona, NIF G-58120353, inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 269.

L’accés i la utilització del lloc web del Museu de les Aigües atribueix a qui el fa la condició d’usuari, que accepta plenament i sense reserves aquestes condicions generals, així com les condicions particulars que les puguin complementar, modificar o substituir en relació amb determinats serveis o condicions d’utilització del lloc web. Si l’usuari no estigués d’acord amb el contingut d’aquestes condicions generals, s’ha d’abstenir d’accedir al lloc web i d’operar a través seu.

 

Condicions generals

I. OBJECTE

Aquestes condicions generals regulen la utilització d’aquest lloc web del Museu de les Aigües, inclosos els continguts i serveis posats a la seva disposició. L’accés i la utilització del lloc web del Museu de les Aigües per part de l’usuari implica que aquest n’accepta plenament les condicions generals, així com les condicions particulars relacionades amb els serveis i continguts del lloc web.

 

II. ÚS

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els seus serveis i continguts d’acord amb la legislació vigent, de bona fe, els usos generalment acceptats i d’ordre públic. Així mateix, queda prohibida la utilització del web amb finalitats il·lícites, nocives o en contra de la Fundació Agbar, del Museu de les Aigües o d’un tercer.

L’usuari és el responsable del compliment de les obligacions a les quals queda sotmès en virtut d’aquestes condicions generals i de la llei en relació amb la utilització dels serveis. La Fundació Agbar es reserva el dret de denegar la utilització dels serveis i a retirar informació, dades, arxius i altres continguts posats a disposició de l’usuari, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells usuaris que incompleixin aquests condicions generals.

 

III. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc web (imatges, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades, etcètera) estan en possessió de la Fundació Agbar, com a titular o com a concessionària o llicenciatària, la qual està autoritzada per fer ús de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, fent reserva expressa dels mateixos, per la qual cosa queda expressament prohibida la reproducció, distribució, transformació i comunicació pública del tot o de la part dels mateixos, en cap forma i per cap mitjà sense comptar amb l’autorització expressa de la Fundació Agbar d’acord amb el que estableix el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

Així mateix, els drets d’explotació d’aquest lloc web i qualsevol dels seus elements i, en particular, els drets d’utilització, explotació, distribució, transformació i comunicació pública pertanyen, amb caràcter exclusiu, pel període de temps legal màxim i per a tot el món, a la Fundació Agbar.

L’usuari no pot utilitzar les marques registrades per part de la Fundació Agbar, logotips, noms comercials, dissenys, així com qualsevol altre signe distintiu de la Fundació Agbar sense haver obtingut el seu consentiment exprés. L’usuari s’ha d’abstenir d’utilitzar qualsevol sistema o dispositiu capaç d’accedir o alterar la configuració del lloc web o del seu sistema de seguretat. En cap cas no s’ha d’entendre que l’accés i navegació de l’usuari pel lloc web o la utilització de serveis oferts a través del lloc web impliqui renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets per part de la Fundació Agbar. Així mateix, l’usuari es compromet a fer un ús responsable dels continguts accessibles al lloc web, tot garantint el compliment estricte de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i industrial, i es compromet a fer un ús legítim d’aquests continguts. Per preservar els possibles drets de propietat intel·lectual i industrial, si un usuari o un tercer considera que s’ha produït una violació dels seus drets legítims per a la introducció d’un contingut determinat al web, ho ha de notificar a la Fundació Agbar.

 

IV. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

La Fundació Agbar no atorga cap garantia ni es fa responsable en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol tipus causats per:

· La falta de disponibilitat, de continuïtat, d’accés, manteniment i bon funcionament del web o dels seus serveis o continguts.

· La falta d’utilitat, adequació o validesa del web o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats, resultats concrets o expectatives dels usuaris.

· L’existència de virus, programes maliciosos o amb continguts perjudicials. La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió per part dels usuaris dels continguts.

· L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a aquestes condicions generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic d’aquest lloc web, els seus serveis o continguts per part dels usuaris.

· La no legalitat, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

· L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc web de la Fundació Agbar.

La Fundació Agbar declara que adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus; tanmateix, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són sencerament fiables i que, per tant, la Fundació Agbar no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers que contenen. L’usuari és conscient i accepta que l’ús de les funcionalitats del lloc web té lloc, en tot cas, sota la seva responsabilitat única i exclusiva. La Fundació Agbar no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels serveis, ni la seva utilitat per desenvolupar cap activitat en particular, ni la seva infal·libilitat. La Fundació Agbar no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis, i de l’accés als continguts i a les suspensions del servei. La Fundació Agbar pot en qualsevol moment suspendre temporalment o definitivament qualsevol servei. La Fundació Agbar no assumeix cap responsabilitat pel contingut o els serveis que existissin als enllaços als quals pogués accedir des del lloc web.

 

V. HIPERENLLAÇOS I LLOCS ENLLAÇATS

Qualsevol hiperenllaç o vincle entre una pàgina web i qualsevol de les pàgines web del lloc web de la Fundació Agbar està sotmès a les condicions següents:

· No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web de la Fundació Agbar.

· No s’han d’establir vincles que no portin a la pàgina principal del lloc web ni crear un navegador o un marc sobre les pàgines del lloc.

· La pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç no ha de contenir cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres distintius que pertanyen a la Fundació Agbar.

· La Fundació Agbar no és responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de d’on es faci l’hiperenllaç ni de les informacions i manifestacions que s’hi incloguin. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implica cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

VI. DURADA I MODIFICACIÓ

La Fundació Agbar pot modificar aquestes condicions generals, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquest avís legal. La Fundació Agbar pot donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del lloc web, sense possibilitat per part de l’usuari d’exigir cap tipus d’indemnització. Així mateix, sempre que ho consideri oportú, la Fundació Agbar pot modificar unilateralment i sense previ avís l’estructura i el disseny del lloc web, així com modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d’accés i d’ús del lloc web.

 

VII. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. La Fundació Agbar i l’usuari renuncien expressament a qualsevol altre jurisdicció que els pogués correspondre i se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona per resoldre qualsevol qüestió i exercir qualsevol acció derivada de la prestació del servei del web i dels seus serveis i continguts. Això inclou la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s’estableix.