I am a page Política de videovigilància - Museu de les Aigües
Anar al contingut principal Et molesten les animacions?

Política de videovigilància

POLÍTICA DE VIDEOVIGILÀNCIA I CONTROL D’ACCÉS DE LA FUNDACIÓ AGBAR

Aquesta política descriu el tractament que du a terme la FUNDACIÓ AGBAR de les dades de caràcter personal recollides a través de les càmeres de videovigilància i dels llocs i dispositius de control d’accés a les instal·lacions de la FUNDACIÓ AGBAR.

Qui és el responsable de les dades recollides?

El responsable de les dades de caràcter personal és la FUNDACIÓ AGBAR, amb domicili social a la carretera de Sant Joan Despí, número 1, 08940, de Cornellà de Llobregat.

En cas que tingueu algun dubte o consulta en relació amb el tractament de les vostres dades de caràcter personal, poseu-vos en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPO) a l’adreça electrònica dpofundacioagbar@agbar.es. El DPO és l’encarregat de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades i les polítiques de privacitat en relació amb els tractaments fets per la FUNDACIÓ AGBAR, inclosos els relacionats amb la videovigilància i el control d’accés a les instal·lacions de la FUNDACIÓ AGBAR.

Per a què utilitzem les vostres dades personals?

Recollim diferents dades personals, que trobareu detallades a l’apartat següent, amb la finalitat principal de garantir la seguretat de les nostres instal·lacions, i en particular:

Les dades recollides mitjançant el sistema de videovigilància són tractades per garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben a les nostres instal·lacions.
Les dades recollides mitjançant els nostres sistemes de control d’accés són tractades per:

Facilitar l’accés a les oficines, zones de treball i àrees restringides.
Assignar la targeta d’accés corresponent.
Portar un control de les entrades que fan el personal extern i els visitants.
Garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben a les nostres instal·lacions.

Quin tipus de dades personals tractem?

Dades identificatives (nom, DNI, empresa a la qual pertanyeu, persona a la qual visiteu, etc.). Us demanarem aquestes dades quan us presenteu al taulell de recepció, per tal d’atorgar-vos una targeta de visita per accedir a les instal·lacions.
Dades generades per la vostra targeta d’accés. Cada vegada que passeu la targeta pel torn d’accés quedarà emmagatzemada l’hora d’entrada o sortida.
Enregistraments d’àudio i vídeo. Mentre sigueu dins el camp de gravació de les càmeres de videovigilància instal·lades al nostre edifici, tant la vostra imatge com la vostra veu poden ser gravades. No hi ha cap càmera oculta. Totes les càmeres estan senyalitzades.

Legitimitat del tractament

Tractem les vostres dades personals en base a l’interès legítim de la FUNDACIÓ AGBAR a mantenir la seguretat de les seves instal·lacions.

Amb qui compartim les vostres dades?

A les vostres dades hi podran accedir les empreses amb qui tinguem subcontractats serveis de recepció i seguretat, així com serveis de manteniment tècnic de les nostres càmeres de videovigilància i torns d’accés. La FUNDACIÓ AGBAR s’assegura que el corresponent proveïdor, que presta aquest tipus de servei, compleixi amb la normativa de protecció de dades, que li resulta al seu torn directament aplicable per la seva condició d’encarregat del tractament

No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal. En cas que detectem que s’ha produït un incident de seguretat o tinguem indicis de la comissió d’algun delicte (robatori, destrossa de material, agressió a persones, etc.), les dades recollides per les nostres càmeres de videovigilància i sistemes de control d’accés seran posades a disposició de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i/o de jutges i tribunals competents.

Durant quant de temps conservem les vostres dades?

Les dades recollides se suprimiran en un termini màxim d’un mes (que comptarà des del moment del registre). Excepcionalment, FUNDACIÓ AGBAR conservarà una còpia de les dades durant un termini superior quan s’hagi produït un incident de seguretat o hi hagi indicis de comissió d’algun delicte (per exemple, un robatori).

Els vostres drets

La normativa vigent de protecció de dades us reconeix diferents drets:

Dret d’accés a les vostres dades i a obtenir-ne una còpia.
Dret de supressió o rectificació.
Dret a la limitació del tractament.
Dret d’oposició.
Dret la portabilitat de les dades que heu facilitat.
Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat competent.

Si us plau, tingueu en compte que, encara que pugueu exercir qualsevol dels drets anteriors, les característiques especials del tractament regulat en aquesta política no ens permetran respondre positivament la vostra petició en tots els casos. Per exemple, no podem rectificar un enregistrament de videovigilància o un log o registre d’accés en el qual es mostra automàticament la vostra hora d’entrada a les nostres instal·lacions.

FUNDACIÓ AGBAR reconeix, a més, el vostre dret a presentar una reclamació davant el DPO en cas que considereu que s’ha fet un tractament incorrecte de les vostres dades de caràcter personal. La vostra reclamació s’investigarà de forma confidencial i rebreu una resposta del nostre DPO.

Per exercitar els vostres drets, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través d’aquests mitjans:

Dirigint una carta per correu postal a l’adreça: Ctra. Sant Joan Despí, núm. 1, 08940, de Cornellà de Llobregat, o bé mitjançant un correu electrònic a l’adreça fundacioagbar@agbar.es

En tot cas, com a afectat o interessat, podeu presentar les denúncies que considereu oportunes davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).