Anar al contingut principal Et molesten les animacions?

Política de privacitat

En compliment del que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, “LOPD”), aquesta política té per objecte donar a conèixer la manera com la Fundació Agbar tracta i protegeix les dades de caràcter personal que facilitis o que recollim a través del nostre lloc web fundacioagbar.org (en endavant, el “lloc web”), per mitjà de formularis o galetes per tal que puguis decidir lliurement i voluntàriament si vols que les tractem. Les dades que ens proporcionis mitjançant qualsevol formulari de registre electrònic que aparegui a la nostra pàgina web i les dades a les quals s’accedeixi com a conseqüència de la navegació per la web, o bé o de les consultes, sol·licituds o operacions efectuades a través de la pàgina web, es recullen en un Registre d’Activitats del Tractament, el titular i responsable del tractament del qual és la Fundació Agbar. Podràs actualitzar les dades personals en qualsevol moment perquè la informació dels nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors.

El responsable del tractament de les dades personals obtingudes a través d’aquest lloc web és la Fundació Agbar (en endavant, “Fundació Agbar”), amb domicili a la carretera de Sant Joan Despí, 1, 08940 Cornellà de Llobregat.

 

Finalitats i bases jurídiques del tractament.

Per visitar el web de la Fundació Agbar (en endavant, el “lloc web” o el “web”) i navegar per les diferents seccions no cal que es faciliti cap dada de caràcter personal. Tanmateix, recollim determinada informació relacionada amb la navegació que fas (que no sempre ens permetrà identificar l’usuari) a través de galetes instal·lades al teu equip. Si us plau, consulta’n més detall a la Política de galetes a https://www.museudelesaigues.cat/ca/politica-de-galetes/.

L’usuari del web pot efectuar diferents gestions per a les quals cal tractar dades personals, dades que seran tractades amb caràcter general per la Fundació Agbar, qui ostenta la condició de responsable del tractament, per a les finalitats següents: (i) facilitar la gestió de les consultes i peticions que facis, i (ii) si ens dones el teu consentiment explícit, per enviar-te per qualsevol mitjà, fins i tot els electrònics, informació promocional relativa a activitats formatives, educatives, divulgatives, culturals, mediambientals i de conscienciació relacionades amb les activitats de la Fundació Agbar.

Les dades que ens proporcionis per a les finalitats abans indicades seran conservades fins a: (i) la resolució de la consulta o petició efectuada, i (ii) la revocació del teu consentiment, en cas que hagis consentit rebre comunicacions promocionals. Pots revocar el teu consentiment en qualsevol moment.

T’informem que, una vegada acabin els períodes de conservació abans indicats, la Fundació Agbar mantindrà les teves dades degudament bloquejades amb la finalitat única d’atendre les responsabilitats de qualsevol índole que puguin sorgir. Suprimirem les teves dades personals quan prescriguin aquestes responsabilitats.

Pots trobar les finalitats relatives a tractaments més específics a cadascuna de les pàgines on es troben els diferents formularis de registre electrònic.

 

Mesures de seguretat.

La Fundació Agbar tracta les teves dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la seguretat de les dades personals i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

 

Destinataris de les dades personals.

Les teves dades personals no seran cedides a altres persones o empreses perquè les utilitzin amb finalitats pròpies. Tanmateix, algunes entitats subcontractades per la Fundació Agbar podrien accedir a les dades personals i a informació per ajudar la Fundació Agbar en la gestió de la seva pàgina web i, en qualitat d’encarregats del tractament, únicament tractaran les dades personals conforme a les instruccions de la Fundació Agbar. En cap cas no empren les dades personals de l’usuari amb finalitats pròpies o diferents de les detallades en aquesta política. La Fundació Agbar s’assegura que totes aquestes entitats compleixin la normativa de protecció de dades, que al seu torn els és directament aplicable a causa de la condició d’encarregats del tractament.

 

Drets dels interessats.

La llei et reconeix, en cas que hagis atorgat el teu consentiment, a poder retirar-lo en qualsevol moment, així com el poder d’exercir els drets següents en matèria de protecció de dades:

Dret

En què consisteix?

Dret d’accés

Consultar quines dades personals tenim sobre tu.

Dret de rectificació

Modificar les dades personals que tenim sobre tu quan siguin inexactes o incompletes.

Dret d’oposició

Sol·licitar que no tractem les teves dades personals per a algunes finalitats concretes.

Dret de supressió

Sol·licitar que eliminem les teves dades personals.

Dret de limitació

Sol·licitar que limitem el tractament de les teves dades personals.

Dret de portabilitat

Sol·licitar que et lliurem en un format informàtic la informació que tenim sobre tu.

 

Per exercir els drets anteriors o per revocar el consentiment prestat, has d’enviar una sol·licitud per qualsevol dels mitjans següents: escrit adreçat a l’adreça carretera de Sant Joan Despí, 1, 08940 Cornellà de Llobregat, amb la referència “Protecció de dades” o, des d’aquest mateix web, a través del formulari següent, que ens pots fer arribar a l’adreça de correu electrònic fundacioagbar@agbar.es. Et recordem que la teva sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una còpia del DNI o d’un altre document identificatiu equivalent. En cas que actuïs a través de representació legal has d’aportar, a més, el DNI i el document acreditatiu de la representació. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, la Fundació Agbar pot requerir l’esmenis. No s’exigeix cap contraprestació per l’exercici dels drets.

Addicionalment, la Fundació Agbar ha nomenat una delegada de protecció de dades amb qui pots contactar si tens qualsevol dubte o queixa en matèria de protecció de dades. Pots contactar amb la delegada de protecció de dades per qualsevol dels mitjans següents:

• Correu electrònic: dpofundacioagbar@agbar.es
• Correu postal: carretera de Sant Joan Despí, 1, 08940 Cornellà de Llobregat

 

La teva reclamació s’investigarà de manera confidencial i rebràs una resposta de la nostra delegada de protecció de dades.

En tot cas, com a afectat o interessat, pots presentar una reclamació davant de l’autoritat de protecció de dades competent, en aquest cas l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, al portal www.aepd.es.

 

Xarxes socials

Com a norma general, els perfils de la Fundació Agbar a les xarxes socials (Twitter, Facebook, etcètera) tenen un caràcter merament informatiu. Si ens facilites dades a través de missatges privats a les xarxes socials amb motiu d’una consulta o petició efectuada per aquest mitjà, les dades personals facilitades seran emprades exclusivament per atendre la petició efectuada, en els termes que s’exposen en aquesta política. Et recordem que no has d’incloure dades personals teves o de tercers (com ara e-mails, nom, telèfon o número de contracte) a través de missatges oberts a cap xarxa social. Si no estàs segur de si el teu missatge pot o no ser llegit tercers, t’aconsellem que ens contactis per un altre canal.