Anar al contingut principal Et molesten les animacions?

Política de privacitat de base de dades de contactes

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El tractament de les dades personals de contacte professional que vostè ens ha facilitat és responsabilitat de la Fundació Agbar (d’ara endavant, “Fundació Agbar”), amb domicili situat a la carretera de Sant Joan Despí, 1, 08940 Cornellà de Llobregat, i CIF G-58120353. Si vostè té qualsevol dubte sobre el tractament de la seva informació personal, pot contactar amb la delegada de protecció de dades de la Fundació Agbar mitjançant els següents punts de contacte:

  • Correu electrònic: dpofundacioagbar@agbar.es
  • Correu postal: carretera de Sant Joan Despí, 1, 08940 Cornellà de Llobregat, a l’atenció de la delegada de protecció de dades de la Fundació Agbar

 

Amb quina finalitat es tracten les seves dades personals? Durant quant de temps?

La Fundació Agbar tracta les seves dades personals de contacte professional amb la finalitat de:

  • generar i mantenir actualitzada la base de dades de contactes,
  • contactar amb vostè en l’àmbit professional,
  • establir o, si escau, mantenir relació amb l’entitat a qui vostè representa.

 

Les seves dades personals seran tractades per la Fundació Agbar mentre siguin necessàries per al compliment de l’esmentada finalitat. Quan finalitzi el tractament indicat, la Fundació Agbar conservarà les seves dades personals bloquejades durant el període previst en què hi pugui haver qualsevol responsabilitat derivada del tractament de les dades personals. Quan expirin les esmentades responsabilitats, les seves dades personals seran eliminades de forma definitiva.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals?

La base jurídica per al tractament de les seves dades personals és l’interès legítim de la Fundació Agbar, d’acord amb el que estableix l’article 19 de la LOPD.

 

Quines mesures de seguretat s’han implementat per protegir les seves dades personals?

La Fundació Agbar tractarà les dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implementat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

 

Existeixen altres entitats que puguin tenir accés a les dades personals per ajudar la Fundació Agbar amb alguna de les tasques relatives a les finalitats del tractament?

Sí, la Fundació Agbar contracta proveïdors que l’assisteixen en l’execució de diferents tasques relacionades amb el tractament de les seves dades personals, com per exemple la recollida, registre, emmagatzematge d’informació o el suport de sistemes d’informació. La Fundació Agbar s’assegura que totes aquestes entitats compleixin la normativa de protecció de dades, que els resulta al seu torn directament aplicable per la seva condició d’encarregats del tractament.

La Fundació Agbar té com a subencarregat de determinats serveis Microsoft Corporation, ubicat als Estats Units (EUA). En cas que es produeixi una transferència internacional de dades als EUA, aquesta és lícita, ja que s’han establert garanties adequades per protegir les dades personals a través de la formalització de clàusules contractuals tipus adoptades per decisió de la Comissió Europea i la corresponent adaptació al servei concret, sens perjudici que, de conformitat amb el principi de responsabilitat proactiva, s’està definint l’adopció de garanties addicionals proposades pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.

 

Cedeix la Fundació Agbar les seves dades personals a tercers?

Les seves dades personals es comuniquen a tercers únicament si calen per complir les obligacions legals que en cada cas correspongui.

 

Quins són els seus drets?

Disposa dels drets següents en matèria de protecció de dades:

Dret

En què consisteix?

Dret d’accés

Consultar quines dades personals tenim sobre vostè.

Dret de rectificació

Modificar les dades personals que tenim sobre vostè quan siguin inexactes o incompletes.

Dret d’oposició

Sol·licitar que no tractem les seves dades personals per a algunes finalitats concretes (per exemple, per a l’enviament de comunicacions comercials).

Dret de supressió

Sol·licitar que eliminem les seves dades personals.

Dret de limitació

Sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals, en determinades circumstàncies.

Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat competent

Presentar una reclamació davant de l’autoritat competent per defensar els seus drets a través de la pàgina web www.aepd.es.

 

Per exercir aquests drets, n’hi ha prou que enviï una comunicació a la Fundació Agbar, o bé per correu electrònic a l’adreça fundacioagbar@agbar.es, o bé mitjançant correu postal a l’adreça carretera de Sant Joan Despí, 1, 08940 Cornellà de Llobregat, amb la referència “Protecció de dades”. La sol·licitud ha de contenir una còpia del seu DNI o d’un altre document identificatiu equivalent, així com el contingut mínim previst a la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, la Fundació Agbar li pot demanar que l’esmeni. L’exercici d’aquests drets és gratuït, si bé es pot cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.