NOTA LEGAL

Copyright:
© 2018, MUSEU AGBAR DE LES AIGÜES *
Tots els drets reservats

Queden prohibides a qualsevol usuari, sense la prèvia autorització per escrit del MUSEU AGBAR DE LES AIGÜES o dels titulars dels drets de propietat intel·lectual o d’altres continguts, la reproducció, distribució, comunicació pública i/o transformació per qualsevol mitjà o forma i en qualsevol suport d’aquest web, així com dels seus continguts.

Protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El tractament de les dades personals obtingudes mitjançant el formulari, així com de les que s’obtenen com a conseqüència de la gestió de la consulta o petició, serà responsabilitat de la Fundació Agbar (en endavant, “Fundació Agbar”), amb domicili situat a Cornellà de Llobregat (Barcelona), carretera de Sant Joan Despí, 1, i NIF núm. G-58120353. Si tens qualsevol dubte sobre el tractament de la teva informació personal, pots contactar amb la delegada de Protecció de Dades de Fundació Agbar mitjançant els següents punts de contacte:

  • Adreça electrònica: dpo.es@suez.com
  • Tel. 900.500.731

Amb quina finalitat es tractaran les teves dades personals? Durant quant de temps?

Les dades personals obtingudes seran tractades amb la finalitat de gestionar la petició o consulta plantejada per mitjà del formulari.

Les teves dades personals seran tractades per la Fundació Agbar mentre siguin necessàries per a la gestió de la petició o consulta o fins que ens demanis que deixem de fer-ho. Quan finalitzi el període indicat, les teves dades personals es conservaran bloquejades durant el període en el qual es poguessin derivar responsabilitats de la gestió o el tractament de les teves dades personals. Quan expirin aquestes responsabilitats, les teves dades personals seran eliminades definitivament.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades personals és el consentiment que prestis per mitjà de la corresponent casella. En tot cas, t’informem que podràs retirar en qualsevol moment el teu consentiment a través dels mitjans indicats en l’apartat “Quins són els meus drets?” d’aquest document.

Quines mesures de seguretat s’han implantat per protegir les teves dades personals?

Les dades personals seran tractades de manera absolutament confidencial. Així mateix, s’han implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

Existeixen altres entitats que puguin tenir accés a les teves dades personals per ajudar a la Fundació Agbar amb alguna de les tasques compreses en la gestió de la teva petició o consulta?

La Fundació Agbar disposa de diversos proveïdors que l’assisteixen en l’execució de diferents tasques relacionades amb el tractament de les teves dades personals.

Se cedeixen les teves dades personals a tercers?

Le teves dades personals no es comunicaran a tercers, llevat que sigui necessari per donar compliment a les obligacions legals que correspongui en cada cas.

Quins són els meus drets?

Disposes dels següents drets en matèria de protecció de dades:

Dret En què consisteix?
Dret d’accés Consultar quines dades personals tenim sobre tu.
Dret de rectificació Modificar les dades personals que tenim sobre tu quan siguin inexactes.
Dret d’oposició Sol·licitar que no tractem les teves dades personals per a algunes finalitats concretes.
Dret de supressió Sol·licitar que eliminem les teves dades personals.
Dret de limitació Sol·licitar que limitem el tractament de les teves dades personals.
Dret de portabilitat Sol·licitar que t’entreguem en un format informàtic la informació que tenim sobre tu.
Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat competent Presentar una reclamació davant de l’autoritat competent per defensar els teus drets, a través de la pàgina web www.agpd.es.

Per exercir aquests drets, només has d’enviar una comunicació a la Fundació Agbar, ja sigui a l’adreça electrònica fundacioagbar@agbar.es o bé mitjançant correu postal a l’adreça carretera de Sant Joan Despí, 1, Cornellà de Llobregat (Barcelona), amb la referència “Protecció de dades”. La sol·licitud haurà de contenir còpia del teu DNI o un altre document identificatiu equivalent, així com el contingut mínim previst en la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, la Fundació Agbar et podrà requerir que l’esmenis. L’exercici d’aquests drets és gratuït, si bé es podrà cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.

EL RESTAURANT

EL RESTAURANT

LA BOTIGA

LA BOTIGA

AGENDA

AGENDA

© MUSEU AGBAR DE LES AIGÜES. CTRA. DE SANT BOI, 4-6. 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT. TEL: 93 342 35 38 (INFO) 93 342 35 36 (RESERVES)

trigital.org - Agencia de comunicación

Fundació Agbar